WSFiZ – konferencje

WarszawaKonferencje to integralny obszar działalności naukowej Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Warszawie. Tematyka obrad plenarnych jest nadzwyczaj zróżnicowana i odnosi się do najbardziej aktualnych kwestii życia społeczno-gospodarczego: systemu bankowości, ubezpieczeń zdrowotnych, integracji z Unią Europejską, sfery finansów. Uczestnicy obrad konferencyjnych, proponując oryginalne rozwiązania i nowatorskie koncepcje, przyczyniają się do rozwoju badań w poszczególnych sferach życia publicznego i poszukiwań najbardziej optymalnych rozwiązań.

Do tej pory w konferencjach organizowanych przez WSFiZ wzięli udział: Hanna Gronkiewicz-Waltz – Wiceprezes Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju, Jacek Socha – Minister Skarbu Państwa, Igor A. Chalupec –prezes PKN ORLEN, Wiesław Rozłucki – prezes Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, Tadeusz Kozek – podsekretarz stanu w Urzędzie Komitetu Integracji Europejskiej i wielu innych ekspertów.

Już wkrótce (8 i 9 listopada) odbędzie się ogólnopolska konferencja naukowa, której hasło wywoławcze brzmi: „Metody zarządzania finansami we współczesnych przedsiębiorstwach”. Termin nadsyłania referatów upływa 30 września 2021 r. Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w obradach. Miejscem konferencji nie jest jeszcze znane, ale z pewnością skorzystamy z bazy hotelowej w Warszawie.

Organizatorzy planowanych na najbliższe miesiące konferencji zapraszają do współpracy w zakresie obsługi medialnej konferencji stacje telewizyjne i radiowe, prasę, media elektroniczne. Dotychczas konferencje WSFiZ obejmowały patronatem ogólnopolskie, opiniotwórcze media, m.in. „Rzeczpospolita”, „Gazeta Bankowa”, Radio PiN. Organizatorzy przewidują wydanie prezentowanych prac w publikacjach pokonferencyjnych. Istnieje możliwość zamieszczenia adnotacji o patronatach medialnych i instytucjach współfinansujących w publikacjach.