Szkolenia miękkie, czy warto?

szkoleniePrzeanalizowanie stanowiska pracy nie jest wystarczająca, o ile firma pokłada inwestycje w kształcenie swoich kadr. Całościowa ocena jest czymś więcej aniżeli sumą części. Uznanie uwagę osobistych potrzeb pracowników, ich preferencji, motywacji, ambicji (np. w kierunku awansu), umiejętności bądź ich braku w kontekście planu rozwoju firmy, jest najlepszą drogą aż do prawidłowego zaprojektowania szkoleń biznesowych. Adaptacja misji osobistych oraz misji firmy odbywa się wówczas na jednej płaszczyźnie oraz jest wówczas  największym stopniu  efektywna. Zanim rozpoczniemy realizację swojego życiowego planu zastanówmy się, co chcielibyśmy zdobyć, co po sobie pozostawić oraz jak wpłynąc na innych. Wizja końca, to wg Coveya jeden spośród siedmiu dobrych nawyków, które powinniśmy zaszczepić, aby nasze życie prywatne oraz zawodowe dopełniało się oraz dostarczało nam satysfakcji. Zdaje się, iż na drodze osobistego rozwoju, która prowadzić nas ma aż do osiągnięcia sukcesu, to dopiero co ta stanowi oczekiwany cel.

Ustawiczne szkolenia menadżerskie to podstawa dla rozwoju własnej kariery. Nikt w końcu nie zaczynał od stanowiska prezesa zarządu. Nikt nie urodził się też ze wszystkimi umiejętnościami potrzebnymi do zarządzania firmą, a w szczególności jej pracownikami, chociaż niewątpliwie istnieje zestaw cech ku temu pomocnych. Niemniej bez odpowiedniej edukacji nie można w zasadzie być dobrym menedżerem. Nie należy jednak wybierać byle jakich szkoleń. Konieczne jest dopasowywanie ich profilu do własnych potrzeb. Podchodzić do tego należy na dwa sposoby. Przede wszystkim musimy wiedzieć jakie są nasze cele zawodowe, krótko- i długoterminowe. Inaczej będziemy się bowiem szkolić mając w planach karierę korporacyjną w dziale finansów a inaczej jeśli planujemy rozwijać nasze własne przedsiębiorstwo i zarządzać nim coraz lepiej w miarę jego wzrostu. Druga perspektywa patrzenia na problem to wybór odpowiednich umiejętności. Na każdym stanowisku zarządczym potrzebne są innego rodzaju umiejętności szczegółowe. Czasami większe znaczenie będzie miało odpowiednie motywowanie ludzi do pracy i zarządzanie zespołem a w innym umiejętność prowadzenia analizy organizacji, identyfikacji kosztów czy sprawne restrukturyzowanie firmy. Kiedy już rozwiązana będzie kwestia wartości merytorycznej kursu, można się zająć rzeczami bardziej prozaicznymi chociaż wcale nie mniej ważnymi takimi jak chociażby miejsce odbywania się szkolenia.

Coraz większa liczba firm skupia się na zapewnieniu swoim pracownikom szkoleń w zakresie kompetencji miękkich, które przyczyniają się do polepszenia jakości oferowanych  za pośrednictwem firmy usług (patrz szkolenia dla hotelarzy), jak również odgrywają ważną rolę w utrzymywaniu pozytywnych relacji firma – klient. Jak się później okazuje właśnie kompetencje miękkie, takie jak np. komunikacyjne, w tym m.in.  zdolność zbierania informacji, słuchania, rozwiązywania konfliktów, znajomość etykiety biznesowej oraz kultury firmy, wywierają bardziej natężony wpływ na procesy interakcji między firmą, oraz jej klientem, aniżeli kompetencje twarde, tj. techniczne. Rozbudowa indywidualnych predyspozycji wpływa dodatkowo na lepszą jakość komunikacji wewnętrznej oraz wrażenie przynależności do korporacji, która zapewniając takie szkolenia pokazuje, że zależy jej na swoich pracownikach. Lokata w szkolenia miękkie to lokata w ogromny potencjał pracowników. Szkolenia te mają za misje skoncentrować się na kształceniu konkretnych, adekwatnych zachowań w warunkach, w jakich porusza się organizacja. Zatem niesłychanie |ważne jest kształcenie rozwoju osobistego, który niejednokrotnie w wielu przypadkach wymaga zmiany w zakresie zachowania oraz myślenia.