Szkolenia i warsztaty

treningSamorozwój pełni niezwykle ważną rolę w życiu każdej jednostki. Jednak kompletny potencjał każdego człowieka może być realizowany także w grupie. Nabywanie nowych doświadczeń i doskonalenie umiejętności nieodłącznie związane jest z funkcjonowaniem w społeczeństwie, dlatego fachową wiedzę i edukację wpływającą na wiele aspektów życia otrzymywać można np. poprzez udział w specjalnych warsztatach.

Proces uczenia się w grupie wymaga specjalnego rodzaju zaangażowania, dlatego planowanie i realizacja warsztatów powinna opierać się na aktywności każdego ich uczestnika, a także poszukiwaniu samodzielnych i najbardziej im odpowiadających rozwiązań. Doświadczenia poszczególnych osób uczestniczących w warsztatach mają niemałe znaczenie w ich przebiegu, bardzo często bazują na nich i umożliwiają stworzenie przestrzeni zachęcającej do eksperymentowania. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać można w wielu formach metod aktywnych, chociażby w celu odgrywania ról, symulacji, grze oraz analizie poszczególnych doświadczeń dotyczących uczestników. Praca w grupach zachęca do prowadzenia dyskusji, dzięki czemu metoda treningowo – warsztatowa sprawdza się lepiej niż zajęcia indywidualne.

Pogłębiona w ten sposób wiedza, a także nowo nabyte umiejętności i całkowita zmiana podejścia i postawy każdego uczestnika warsztatu, pozwala na ukształtowanie całkowicie nowego systemu, na którym będą opierali oni swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, a także pozwolą im w znacznie łatwiejszy sposób przyswajać kolejne szkolenia. Celem metody treningowo – warsztatowej jest więc przekazanie niezbędnego doświadczenia i obserwacji podczas przeprowadzania aktywnych zajęć, a także wykształtowanie w uczestnikach nowego podejścia do doskonalenia umiejętności.

W ten sposób można nabywać zarówno umiejętności komputerowe, jak i więdzę z zakresu księgowości, kadr i płac.