W maju wybierz kurs wspinaczki lub gotowania

Kurs wspinaczki, jak to kurs bardzo specyficzny. Wymaga wielkiego poświęcenia, a przede wszystkim silnej woli oraz samozaparcia. Istotne jest wiele czynników, związanych przede wszystkim z naszym zdrowiem i możliwościami. Kondycja fizyczna jest ważna, jednak nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na udział w takim kursie. Dla początkujących, stawiających swoje pierwsze kroki na ścianie skalnej ważne jest by pokonać lek. Zdarza się, ze dopiero kiedy człowiek zaczyna się wspinać odkrywa w sobie nigdy wcześniej nie ujawniający się lęk wysokości. Kursy wspinaczkowe mają dwa warianty. Można uczyć się na sztucznej ściance, lub na naturalnej ścianie skalnej. Cena oczywiście w obu przypadkach jest różna. Sztuczna ściana jest dużo tańsza, niestety nie jest jednak tak atrakcyjna jak prawdziwa skała. Pierwszy kurs trwa często około 6-8 dni. Może to być również wyjazd, tak zwany obóz wspinaczkowy. Długość i miejsce uzależnione oczywiście jest od ceny. Wspinaczka jest dobrym sposobem na oderwanie się od rzeczywistości. Jest to bardzo męczące, jednak daje satysfakcję. Rozwijać się można na różne sposoby – ważne jest aby to robić. Istnieje naprawdę wiele możliwości – każdy powinien tylko znaleźć coś, co mu odpowiada, zajrzeć w głąb siebie i dowiedzieć się, jakie jest jego powołanie. Nie jest to jednak łatwe. W życiu możliwych do obrania jest wiele dróg. Czasami wybieramy karierę w innym przypadku...

Szkolenia i warsztaty

Samorozwój pełni niezwykle ważną rolę w życiu każdej jednostki. Jednak kompletny potencjał każdego człowieka może być realizowany także w grupie. Nabywanie nowych doświadczeń i doskonalenie umiejętności nieodłącznie związane jest z funkcjonowaniem w społeczeństwie, dlatego fachową wiedzę i edukację wpływającą na wiele aspektów życia otrzymywać można np. poprzez udział w specjalnych warsztatach. Proces uczenia się w grupie wymaga specjalnego rodzaju zaangażowania, dlatego planowanie i realizacja warsztatów powinna opierać się na aktywności każdego ich uczestnika, a także poszukiwaniu samodzielnych i najbardziej im odpowiadających rozwiązań. Doświadczenia poszczególnych osób uczestniczących w warsztatach mają niemałe znaczenie w ich przebiegu, bardzo często bazują na nich i umożliwiają stworzenie przestrzeni zachęcającej do eksperymentowania. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać można w wielu formach metod aktywnych, chociażby w celu odgrywania ról, symulacji, grze oraz analizie poszczególnych doświadczeń dotyczących uczestników. Praca w grupach zachęca do prowadzenia dyskusji, dzięki czemu metoda treningowo – warsztatowa sprawdza się lepiej niż zajęcia indywidualne. Pogłębiona w ten sposób wiedza, a także nowo nabyte umiejętności i całkowita zmiana podejścia i postawy każdego uczestnika warsztatu, pozwala na ukształtowanie całkowicie nowego systemu, na którym będą opierali oni swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, a także pozwolą im w znacznie łatwiejszy sposób przyswajać kolejne szkolenia. Celem metody treningowo – warsztatowej jest więc przekazanie niezbędnego doświadczenia i obserwacji podczas przeprowadzania aktywnych...