Jak napisać biznes plan ?

Biznes plan, w ujęciu niniejszego opracowania, jest sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i narzędziem do przekonania inwestorów o zasadności zainwestowania w niego kapitałów. W tym kontekście dobry biznes plan to: mało liczb: rzeczywistość jest nieprzewidywalna dlatego nie próbuj jej opisywać liczbowo miesiąc po miesiącu; jest to oszukiwanie siebie i inwestorów; wystarczy stworzyć model pokazujący, że jesteście świadomi podstawowych zależności ekonomicznych dotyczących waszego biznesu takich jak moment osiągnięcia pierwszych zysków czy pierwszych dodatnich przepływów pieniężnych; dużo informacji o sobie, czyli o ludziach tworzących biznes; musisz udowodnić, że jesteście kompetentni i możecie zatrudnić kompetentnych pracowników; świadomość środowiska w jakim będziecie funkcjonować i związanych z nim szans, zagrożeń, ryzyka i oczekiwanych wygranych. Idealny biznes powinien charakteryzować się: zespołem doświadczonych i utalentowanych ludzi, którzy już wcześniej pracowali ze sobą nad podobnymi projektami; produktem, który daje szansę rozwoju i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku z wykorzystaniem unikalnych kompetencji przedsiębiorstwa; przyrostem wartości, którą łatwo daje się odprowadzić z firmy; pozytywnym środowiskiem makroekonomicznym dla rozwoju biznesu zrozumiałym ryzykiem i gotowością do stawienia czoła wszelkim niepowodzeniom. Ponieważ przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te kryteria praktycznie nie istnieją musisz postarać się w swoim biznes planie chociaż w niektórych punktach zbliżyć się do ideału. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na cztery wspomniane już wcześniej  współzależne czynniki kształtujące strukturę...