Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania

Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania utworzona została na podstawie zezwolenia Ministra Edukacji Narodowej nr DNS-1-0145-264/TBM/97 z dnia 31 lipca 1997 r. Uczelnia wpisana jest do rejestru uczelni niepaństwowych Ministerstwa Edukacji Narodowej pod numerem 126. Wyższa Szkoła Marketingu i Zarządzania jest niepaństwową szkołą wyższą kształcącą na poziomie wyższych studiów zawodowych. Absolwenci Uczelni otrzymują tytuł zawodowy „licencjat”, który uprawnia do ubiegania się o przyjęcie na studia magisterskie w uczelniach akademickich. CELE UCZELNI Do podstawowych zadań Uczelni należy: kształcenie studentów na kierunkach prowadzonych w Uczelni oraz ich przygotowanie do samodzielnego wykonywania pracy zawodowej, kształcenie w celu uzupełniania wiedzy ogólnej i specjalistycznej osób posiadających tytuły zawodowe i wykonujących zawody praktyczne w ramach kursów specjalistycznych, studiów podyplomowych i innych form kształcenia, prowadzenie badań naukowych, rozwijanie i upowszechnianie kultury narodowej oraz postępu technicznego i szerzenie wiedzy w społeczeństwie, dbanie o zdrowie i rozwój fizyczny studentów. W celu realizacji swych zadań uczelnia: współpracuje z innymi uczelniami krajowymi i zagranicznymi m.in. Uczelnia jest członkiem FEDE – Europejskiej Federacji Szkół , w ramach której współdziała z ponad 400 uczelniami i szkołami w 22 krajach. Dzięki międzyuczelnianej współpracy istnieje możliwość kontynuacji nauki w Bielsku-Białej na uzupełniających studiach magisterskich, prowadzonych przez Uniwersytet Jagielloński. W zakresie nauczania języków obcych Uczelnia kooperuje z Prywatnym Nauczycielskim Kolegium Języków Obcych „The Top”, współpracuje z krajowymi i zagranicznymi instytucjami naukowymi, edukacyjnymi i gospodarczymi, m.in. z Beskidzkim Instytutem Tekstylnym w Bielsku-Białej, prowadzi działalność naukowo-badawczą w formie organizacyjnej sympozjów i konferencji naukowych o zasięgu krajowym i międzynarodowym, prowadzi działalność wydawniczą w zakresie wydawania książek i skryptów oraz własnego czasopisma naukowego. WARUNKI PRZYJĘCIA Do studiowania w Uczelni może być dopuszczona wyłącznie osoba posiadająca świadectwo dojrzałości. Zasady i tryb przyjmowania kandydatów na studia określa Senat. Przyjęcie w poczet studentów Uczelni następuje po immatrykulacji i złożeniu ślubowania o następującej treści: „Ślubuję uroczyście, że będę wytrwale dążyć do zdobywania wiedzy i rozwoju własnej osobowości w duchu ogólnoludzkich wartości humanistycznych, odnosić się...

Przetestuj swoją wiedzę

Warto przetestować swoją wiedzę. Teraz można to robić także online, ponieważ niektóre testy są dostępne właśnie w ten sposób. Dzięki testom możemy zaznać sporej dawki rozrywki i to bez wychodzenia z domu, siedząc sobie wygodnie przed ekranem komputera. Przez Internet można się rozerwać w różny sposób, a także sprawdzić swoja wiedzę w różnych quizach i testach wiedzy. Możemy się dowiedzieć, z czego jesteśmy dobrzy, a jakie dziedziny wymagają jeszcze poznania kolejnych informacji. Szybkie etesty zależnie od wybranej tematyki pokażą nam, jak to jest z naszą wiedzą. Możemy dowiedzieć się, czy faktycznie tak dobrze jak nam się wydaje znamy fabułę ulubionego serialu. Dużym zainteresowaniem cieszą się także testy psychologiczne, które dotyczą meandrów naszej osobowości, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dostępne są także testy na prawo jazdy, które mogą uspokoić skołatane przed egzaminem nerwy. Chętnie sięgamy także po testy z języka obcego, które pokazują, czy znamy wybrany język ta dobrze, jak nam się wydaje. Można także przetestować swoją wiedzę z dziedziny finansów i ekonomii, co także pokaże nam, czy dobrze gospodarujemy swoimi pieniędzmi. Dużym zainteresowaniem cieszą się także testy typu: „co cię czeka w przyszłości”. Za pomocą Internetu możemy dostarczyć sobie fajnej zabawy. Możemy korzystać z dostępnych testów pogłębiając i sprawdzając w ten sposób naszą wiedzę z określonych tematów lub odkrywając, jacy jesteśmy i jakie mamy podejście do otaczającej nas rzeczywistości. Dostępne w sieci testy przez internet cechują się ogromną różnorodnością. Niektóre z nich zgromadzone są na internetowych platformach i przeznaczone są dla szerokiego odbiorcy. Niektóre dotyczą ogólnej wiedzy lub mają charakter ściśle zabawowy, a inne są przygotowywane dla specjalnych grup i mają diagnozować dokładnie określone kwestie. Testy przez Internet mogą być także szyte na miarę. Jest to usługa dla firm, które internetowo chcą sprawdzać wiedzę swoich pracowników dotyczących kluczowych dla wykonywania pracy zagadnień. Często test przez internet muszą już wykonać osoby rekrutowane na dane stanowisko, co pozwala pracodawcy chociażby sprawdzić,...

Jak napisać biznes plan ?

Biznes plan, w ujęciu niniejszego opracowania, jest sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i narzędziem do przekonania inwestorów o zasadności zainwestowania w niego kapitałów. W tym kontekście dobry biznes plan to: mało liczb: rzeczywistość jest nieprzewidywalna dlatego nie próbuj jej opisywać liczbowo miesiąc po miesiącu; jest to oszukiwanie siebie i inwestorów; wystarczy stworzyć model pokazujący, że jesteście świadomi podstawowych zależności ekonomicznych dotyczących waszego biznesu takich jak moment osiągnięcia pierwszych zysków czy pierwszych dodatnich przepływów pieniężnych; dużo informacji o sobie, czyli o ludziach tworzących biznes; musisz udowodnić, że jesteście kompetentni i możecie zatrudnić kompetentnych pracowników; świadomość środowiska w jakim będziecie funkcjonować i związanych z nim szans, zagrożeń, ryzyka i oczekiwanych wygranych. Idealny biznes powinien charakteryzować się: zespołem doświadczonych i utalentowanych ludzi, którzy już wcześniej pracowali ze sobą nad podobnymi projektami; produktem, który daje szansę rozwoju i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku z wykorzystaniem unikalnych kompetencji przedsiębiorstwa; przyrostem wartości, którą łatwo daje się odprowadzić z firmy; pozytywnym środowiskiem makroekonomicznym dla rozwoju biznesu zrozumiałym ryzykiem i gotowością do stawienia czoła wszelkim niepowodzeniom. Ponieważ przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te kryteria praktycznie nie istnieją musisz postarać się w swoim biznes planie chociaż w niektórych punktach zbliżyć się do ideału. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na cztery wspomniane już wcześniej  współzależne czynniki kształtujące strukturę przedsiębiorstwa: Ludzi, Szansę, Środowisko, Ryzyko i wygrane. Ludzie Większość potencjalnych inwestorów w pierwszym rzędzie przygląda się życiorysom ludzi planujących prowadzić biznes, nie zważając na ich aktualne pomysły robienia interesów. Wynika to z przekonania, że zaplecze ludzkie ma podstawowy wpływ na osiągnięcie sukcesu. Dobry pomysł nie gwarantuje powodzenia, jeżeli nie stoją za nim kompetentni ludzie. Tymczasem dobrzy fachowcy mogą z powodzeniem wprowadzać w życie różnorodne pomysły. Podstawowymi pytaniami jakie inwestor zadaje sobie, czytając biznes plan od strony personalnej są: Co umieją założyciele? Jakie jest ich wykształcenie, doświadczenie zawodowe (także we wspólnym prowadzeniu interesów)? Czy mają odpowiednią motywację? Czy mają doświadczenie w...

Sprzęt multimedialny

Multimedia towarzyszą nam każdego dnia. Tak naprawdę nikt z nas nie rozmyśla zbyt wiele na ich temat. Po prostu to rozwiązania, które ułatwiają nam codzienne życie. Z całą pewnością nikt nie wyobraża sobie swojej codzienności czy to bez komputera czy np. bez dostępu do internetu. To właśnie wirtualny świat na dobre zdominował nasze codzienne życie. W internecie sprawdzamy codzienne informacje z Polski i ze świata, korespondujemy, poszukujemy różnego rodzaju rzeczy, robimy zakupy czy przelewy bankowe. Z internetu korzystają dzisiaj ludzie w każdym wieku. Dowodem popularności sieci jest nic innego jak fakt, że właściwie w każdym polskim domu znajdziemy komputer z dostępem do internetu. Nierzadko komputerów jest więcej. Internet i komputer to jednak nie jedyne multimedialne rozwiązania, z których korzystamy na co dzień. Na pewno warto powiedzieć o telewizji. Cyfrowe telewizje, telewizje w internecie, telewizje kablowe – to zupełnie powszechne i cieszące się ogromnym zainteresowaniem rozwiązania. Trzeba powiedzieć, że przecież telewizja to nadal popularne medium, a samo oglądanie telewizji to jedna z najchętniej wybieranych przez Polaków form spędzania wolnego czasu. Polacy, podobnie jak wiele innych narodowości, kochają multimedialne gadżety. Przykładem może być multimedialny telefon komórkowy, który nosi w sobie funkcje wielu urządzeń. Różnorodne multimedialne produkty, takie jak np. projektory multimedialne to nowoczesne sprzęty multimedialne, które doskonale ułatwiają pracę w przedsiębiorstwach, ale są także rozwiązaniami stosowanymi w prywatnych domach. Dzisiaj korzystanie z multimediów jest w pełni powszechne. Sam termin „multimedia” pochodzi od dwóch słów: „multum” oraz „medium”. Multimedia bowiem to po prostu media, które stanowią połączenie kilku różnych form przekazu informacje, między innymi dźwięku, tekstu, grafiki, animacja czy video. Stosowanie rozwiązań multimedialnych ma na celu dostarczać odbiorcom informacje oraz rozrywkę. Termin „multimedia” często stosowany jest także w kwestii mediów elektronicznych. W tym przypadku multimedia służą do rejestrowania oraz odtwarzania różnego rodzaju treści. Prezentacje multimedialne odbierane są w różny sposób, m.in. na żywo. Mogą być również wyświetlane, transmitowane albo odtwarzane w różnorodnych...