ostatnie wpisy

Przetestuj swoją wiedzę

Warto przetestować swoją wiedzę. Teraz można to robić także online, ponieważ niektóre testy są dostępne właśnie w ten sposób. Dzięki testom możemy zaznać sporej dawki rozrywki i to bez wychodzenia z domu, siedząc sobie wygodnie przed ekranem komputera. Przez Internet można się rozerwać w różny sposób, a także sprawdzić swoja wiedzę w różnych quizach i testach wiedzy. Możemy się dowiedzieć, z czego jesteśmy dobrzy, a jakie dziedziny wymagają jeszcze poznania kolejnych informacji. Szybkie etesty zależnie od wybranej tematyki pokażą nam, jak to jest z naszą wiedzą. Możemy dowiedzieć się, czy faktycznie tak dobrze jak nam się wydaje znamy fabułę ulubionego serialu. Dużym zainteresowaniem cieszą się także testy psychologiczne, które dotyczą meandrów naszej osobowości, mających wpływ na codzienne funkcjonowanie. Dostępne są także testy na prawo jazdy, które mogą uspokoić skołatane przed egzaminem nerwy. Chętnie sięgamy także po testy z języka obcego, które pokazują, czy znamy wybrany język ta dobrze, jak nam się wydaje. Można także przetestować swoją wiedzę z dziedziny finansów i ekonomii, co także pokaże nam, czy dobrze gospodarujemy swoimi pieniędzmi. Dużym zainteresowaniem cieszą się także testy typu: „co cię czeka w przyszłości”. Za pomocą Internetu możemy dostarczyć sobie fajnej zabawy. Możemy korzystać z dostępnych testów pogłębiając i sprawdzając w ten sposób naszą wiedzę z określonych tematów lub odkrywając, jacy jesteśmy i jakie mamy podejście do otaczającej nas rzeczywistości. Dostępne w sieci testy przez internet cechują się ogromną różnorodnością. Niektóre z nich zgromadzone są na internetowych platformach i przeznaczone są dla szerokiego odbiorcy. Niektóre dotyczą ogólnej wiedzy lub mają charakter ściśle zabawowy, a inne są przygotowywane dla specjalnych grup i mają diagnozować dokładnie określone kwestie. Testy przez Internet mogą...

Szkolenia i warsztaty

Samorozwój pełni niezwykle ważną rolę w życiu każdej jednostki. Jednak kompletny potencjał każdego człowieka może być realizowany także w grupie. Nabywanie nowych doświadczeń i doskonalenie umiejętności nieodłącznie związane jest z funkcjonowaniem w społeczeństwie, dlatego fachową wiedzę i edukację wpływającą na wiele aspektów życia otrzymywać można np. poprzez udział w specjalnych warsztatach. Proces uczenia się w grupie wymaga specjalnego rodzaju zaangażowania, dlatego planowanie i realizacja warsztatów powinna opierać się na aktywności każdego ich uczestnika, a także poszukiwaniu samodzielnych i najbardziej im odpowiadających rozwiązań. Doświadczenia poszczególnych osób uczestniczących w warsztatach mają niemałe znaczenie w ich przebiegu, bardzo często bazują na nich i umożliwiają stworzenie przestrzeni zachęcającej do eksperymentowania. Nabytą wiedzę i umiejętności wykorzystać można w wielu formach metod aktywnych, chociażby w celu odgrywania ról, symulacji, grze oraz analizie poszczególnych doświadczeń dotyczących uczestników. Praca w grupach zachęca do prowadzenia dyskusji, dzięki czemu metoda treningowo – warsztatowa sprawdza się lepiej niż zajęcia indywidualne. Pogłębiona w ten sposób wiedza, a także nowo nabyte umiejętności i całkowita zmiana podejścia i postawy każdego uczestnika warsztatu, pozwala na ukształtowanie całkowicie nowego systemu, na którym będą opierali oni swoje funkcjonowanie w społeczeństwie, a także pozwolą im w znacznie łatwiejszy sposób przyswajać kolejne szkolenia. Celem metody treningowo – warsztatowej jest więc przekazanie niezbędnego doświadczenia i obserwacji podczas przeprowadzania aktywnych zajęć, a także wykształtowanie w uczestnikach nowego podejścia do doskonalenia...

Jak napisać biznes plan ?

Biznes plan, w ujęciu niniejszego opracowania, jest sposobem prezentacji swojego pomysłu na biznes i narzędziem do przekonania inwestorów o zasadności zainwestowania w niego kapitałów. W tym kontekście dobry biznes plan to: mało liczb: rzeczywistość jest nieprzewidywalna dlatego nie próbuj jej opisywać liczbowo miesiąc po miesiącu; jest to oszukiwanie siebie i inwestorów; wystarczy stworzyć model pokazujący, że jesteście świadomi podstawowych zależności ekonomicznych dotyczących waszego biznesu takich jak moment osiągnięcia pierwszych zysków czy pierwszych dodatnich przepływów pieniężnych; dużo informacji o sobie, czyli o ludziach tworzących biznes; musisz udowodnić, że jesteście kompetentni i możecie zatrudnić kompetentnych pracowników; świadomość środowiska w jakim będziecie funkcjonować i związanych z nim szans, zagrożeń, ryzyka i oczekiwanych wygranych. Idealny biznes powinien charakteryzować się: zespołem doświadczonych i utalentowanych ludzi, którzy już wcześniej pracowali ze sobą nad podobnymi projektami; produktem, który daje szansę rozwoju i uzyskania trwałej przewagi konkurencyjnej na rynku z wykorzystaniem unikalnych kompetencji przedsiębiorstwa; przyrostem wartości, którą łatwo daje się odprowadzić z firmy; pozytywnym środowiskiem makroekonomicznym dla rozwoju biznesu zrozumiałym ryzykiem i gotowością do stawienia czoła wszelkim niepowodzeniom. Ponieważ przedsiębiorstwa spełniające wszystkie te kryteria praktycznie nie istnieją musisz postarać się w swoim biznes planie chociaż w niektórych punktach zbliżyć się do ideału. Szczególną uwagę należy przy tym zwrócić na cztery wspomniane już wcześniej  współzależne czynniki kształtujące strukturę przedsiębiorstwa: Ludzi, Szansę, Środowisko, Ryzyko i wygrane. Ludzie Większość potencjalnych inwestorów w pierwszym rzędzie przygląda się życiorysom ludzi planujących prowadzić biznes, nie zważając na ich aktualne pomysły robienia interesów. Wynika to z przekonania, że zaplecze ludzkie ma podstawowy wpływ na osiągnięcie sukcesu. Dobry pomysł nie gwarantuje powodzenia, jeżeli nie stoją za nim kompetentni ludzie. Tymczasem dobrzy fachowcy mogą z powodzeniem...

Szkolenia miękkie, czy warto?

Przeanalizowanie stanowiska pracy nie jest wystarczająca, o ile firma pokłada inwestycje w kształcenie swoich kadr. Całościowa ocena jest czymś więcej aniżeli sumą części. Uznanie uwagę osobistych potrzeb pracowników, ich preferencji, motywacji, ambicji (np. w kierunku awansu), umiejętności bądź ich braku w kontekście planu rozwoju firmy, jest najlepszą drogą aż do prawidłowego zaprojektowania szkoleń biznesowych. Adaptacja misji osobistych oraz misji firmy odbywa się wówczas na jednej płaszczyźnie oraz jest wówczas  największym stopniu  efektywna. Zanim rozpoczniemy realizację swojego życiowego planu zastanówmy się, co chcielibyśmy zdobyć, co po sobie pozostawić oraz jak wpłynąc na innych. Wizja końca, to wg Coveya jeden spośród siedmiu dobrych nawyków, które powinniśmy zaszczepić, aby nasze życie prywatne oraz zawodowe dopełniało się oraz dostarczało nam satysfakcji. Zdaje się, iż na drodze osobistego rozwoju, która prowadzić nas ma aż do osiągnięcia sukcesu, to dopiero co ta stanowi oczekiwany cel. Ustawiczne szkolenia menadżerskie to podstawa dla rozwoju własnej kariery. Nikt w końcu nie zaczynał od stanowiska prezesa zarządu. Nikt nie urodził się też ze wszystkimi umiejętnościami potrzebnymi do zarządzania firmą, a w szczególności jej pracownikami, chociaż niewątpliwie istnieje zestaw cech ku temu pomocnych. Niemniej bez odpowiedniej edukacji nie można w zasadzie być dobrym menedżerem. Nie należy jednak wybierać byle jakich szkoleń. Konieczne jest dopasowywanie ich profilu do własnych potrzeb. Podchodzić do tego należy na dwa sposoby. Przede wszystkim musimy wiedzieć jakie są nasze cele zawodowe, krótko- i długoterminowe. Inaczej będziemy się bowiem szkolić mając w planach karierę korporacyjną w dziale finansów a inaczej jeśli planujemy rozwijać nasze własne przedsiębiorstwo i zarządzać nim coraz lepiej w miarę jego wzrostu. Druga perspektywa patrzenia na problem to wybór odpowiednich umiejętności. Na każdym stanowisku...

Sprzęt multimedialny

Multimedia towarzyszą nam każdego dnia. Tak naprawdę nikt z nas nie rozmyśla zbyt wiele na ich temat. Po prostu to rozwiązania, które ułatwiają nam codzienne życie. Z całą pewnością nikt nie wyobraża sobie swojej codzienności czy to bez komputera czy np. bez dostępu do internetu. To właśnie wirtualny świat na dobre zdominował nasze codzienne życie. W internecie sprawdzamy codzienne informacje z Polski i ze świata, korespondujemy, poszukujemy różnego rodzaju rzeczy, robimy zakupy czy przelewy bankowe. Z internetu korzystają dzisiaj ludzie w każdym wieku. Dowodem popularności sieci jest nic innego jak fakt, że właściwie w każdym polskim domu znajdziemy komputer z dostępem do internetu. Nierzadko komputerów jest więcej. Internet i komputer to jednak nie jedyne multimedialne rozwiązania, z których korzystamy na co dzień. Na pewno warto powiedzieć o telewizji. Cyfrowe telewizje, telewizje w internecie, telewizje kablowe – to zupełnie powszechne i cieszące się ogromnym zainteresowaniem rozwiązania. Trzeba powiedzieć, że przecież telewizja to nadal popularne medium, a samo oglądanie telewizji to jedna z najchętniej wybieranych przez Polaków form spędzania wolnego czasu. Polacy, podobnie jak wiele innych narodowości, kochają multimedialne gadżety. Przykładem może być multimedialny telefon komórkowy, który nosi w sobie funkcje wielu urządzeń. Różnorodne multimedialne produkty, takie jak np. projektory multimedialne to nowoczesne sprzęty multimedialne, które doskonale ułatwiają pracę w przedsiębiorstwach, ale są także rozwiązaniami stosowanymi w prywatnych domach. Dzisiaj korzystanie z multimediów jest w pełni powszechne. Sam termin „multimedia” pochodzi od dwóch słów: „multum” oraz „medium”. Multimedia bowiem to po prostu media, które stanowią połączenie kilku różnych form przekazu informacje, między innymi dźwięku, tekstu, grafiki, animacja czy video. Stosowanie rozwiązań multimedialnych ma na celu dostarczać odbiorcom informacje oraz rozrywkę. Termin...